Ajankohtaista

Työeläkemaksut vuonna 2016

TalousAdvisor (info a talousadvisor.com), 1.12.2015

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa, että vuonna 2016 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,0 prosenttia palkasta.

Maksu pysyy vuoden 2015 tasolla. Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on ensi vuonna 5,70 ja 53 vuotta täyttäneillä 7,20 prosenttia palkasta. Työnantajan maksu on vuonna 2016 keskimäärin 18,0 prosenttia. Myös nämä prosenttimäärät ovat samat kuin vuonna 2015.