Ajankohtaista

Valtiovarainministeriö on ehdottanut on ehdottanut tulolähdejaon poistamista

Pirkko Sarpola-Halmet (info a talousadvisor.com), 9.4.2018

Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausuntokierroksille
ehdotuksen yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta.
Ehdotuksen tarkoitus on helpottaa yhteisöjen verotusta
sekä vähentää hallinnollista taakkaa. Ehdotus koskee
muun muassa osuuskuntia sekä osakeyhtiöitä,
poissulkien asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset
kiinteistöosakeyhtiöt sekä yleishyödylliset yhteisöt.