Ajankohtaista

Kilalta lausunto omaan pääomaan merkitylle pääomalainalle suoritettavan tuoton käsittelystä

Pirkko Sarpola-Halmet (info a talousadvisor.com), 9.4.2018

Kirjanpitolautakunta on antanut lausunnon 2018/1979 koskien omaan pääomaan merkittyjä
pääomalainoja ja siitä suoritettavan tuoton käsittelyä. Pääomalaina on tyypillisesti aina
merkitty vieraaseen pääomaan, mutta kirjanpitolain muutoksen yhteydessä tuli mahdolliseksi kirjata pääomalaina myös omaan pääomaan.