Ajankohtaista

Apua yritysten digitalisaatiohankkeisiin - Tekes -rahoittaa digiosaajien palkkaamista

TalousAdvisor (info a talousadvisor.com), 16.6.2016

Digiboosti – palkkaa digiosaajia pk-yritykseen liiketoimintaa uudistamaan

Digiboosti-rahoituskampanja tarjoaa rahoitusta ja apua liiketoiminnan digitalisoimiseen.
Uudistumis- ja kasvuhaluiset ja pk-yritykset voivat palkata digiosaajia tehostamaan
tuottavuutta ja kilpailukykyä digitaalisuuden keinoin.
Mitä? Palkkaa digiosaamista pk-yrityksiin
Digiboosti-rahoituksella pk-yritykset voivat palkata yhden tai useamman
digiammattilaisen, joiden palkasta Tekes maksaa puolet yhden (1) vuoden ajan.
Kenelle? Minkä tahansa toimialan pk-yrityksille
Digiboosti-rahoituksella minkä tahansa toimialan uudistumis- ja kasvuhaluinen pk-
yritys voi palkata digiosaajia tuotekehitys- tai selvitystehtäviin. Yrityksen tavoitteena on
oltava vientitoiminnan käynnistäminen tai kasvattaminen.
Palkattavat digiosaajat voivat olla vastavalmistuneita, irtisanottuja tai työpaikkaa vaihtavia.
Mihin? Tuotekehitys- ja selvitystehtäviin
Digiboosti-rahoitusta voi käyttää esimerkiksi digitaalisuuteen liittyviin tuotekehitys- ja
selvitystehtäviin. Rahoituksen edellytyksenä on, että digiosaajat tuovat yritykseen
kokonaan uutta ymmärrystä ja osaamista digitaalisuuden hyödyntämiseksi
liiketoiminnassa.
Paljonko? Rahoitus kattaa 50 % hyväksytyistä kustannuksista
Hyväksyttyihin kustannuksiin sisältyy henkilösivukustannukset. Digiboosti on de minimis -
rahoitusta, joka vaikuttaa yrityksen de minimis -kiintiöön. Rahoitus on avustusta, jota ei
tarvitse maksaa takaisin. Digiboosti on Tekesin innovaatiorahoitusta, ei palkkatukea.
Milloin? Rahoitusta voi hakea ainakin kuluvan vuoden ajan->2016!
Digiboosti on määräaikainen rahoituskampanja. Rahoitusta voi hakea ainakin vuoden
2016 ajan.
Ota yhteyttä TalousAdvisoriin- me kerromme lisää ja autamme hakemuksen tekemisessä!