Ajankohtaista

Arvonlisäveron alarajahuojennus 10.000,00 euroon

TalousAdvisor (info a talousadvisor.com), 1.12.2015

Verohallinto on julkaissut 19.11.2015 päivätyn uuden ohjeen Arvonlisäveron alarajahuojennus.

Aikaisempaa ohjetta on päivitetty 1.1.2016 voimaan tulevan lakimuutoksen johdosta.

Pienyritys voi saada arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen arvonlisäverosta. Yrityksen liikevaihto ratkaisee, saako yritys huojennusta ja mikä huojennuksen määrä on. Arvonlisäverotuksessa sovellettavan vähäisen liiketoiminnan ja siihen liittyvän alarajahuojennuksen euromääräisiä rajoja korotetaan 1.1.2016 alkavalta tilikaudelta lähtien. Verovelvollisuuden alaraja nostetaan 8 500 eurosta 10 000 euroon ja verovelvollisuuden alarajaan liittyvän verohuojennuksen yläraja 22 500 eurosta 30 000 euroon